USLUGE

Advokat Miloš Bojović zastupa domaća i međunarodna fizička i pravna lica u sledećim vrstama postupaka:

Zastupanje u građanskim parnicama i postupcima naknade štete (ujedi pasa i mačaka lutalica, saobraćajne nezgode, povrede na javnim površinama, povrede na radu)

Zastupanje i odbrana u krivičnim i prekršajnim postupcima

Zastupanje u porodičnom i naslednom pravu
Razvod braka, alimentacija, utvrđivanje očinstva
Zastupanje u radnim i privrednim sporovima

Sastavljanje ugovora o prometu nekretnina
Zastupanje u upravnim i svim ostalim vrstama sporova pred organima
Postupak utvrđivanja vremena i mesta rođenja
(upis u matične knjige)
Izvršenje i naplata potraživanja
Utvrđivanje postojanja vanbračne zajednice
Zaštita podataka
Ostali pravni saveti

O KANCELARIJI

 

Advokat Miloš Bojović  je rođen  1984. godine u Subotici.

Nakon završenog pravnog fakulteta u Novom Sadu svoju profesionalnu karijeru počinje kao advokatski pripravnik u kancelarijama Lakić i Jovanović u Novom Sadu.

Nakon obavljenog pripravničkog staža i pologanja pravosudnog i advokatskog ispita otvara svoju advokatsku kancelariju sa sedištem u Subotici 2014. godine.

2015 god. dobija priznanje od Svetske Advokatske Komore (International Bar Association ) u vidu stipendije  namenjene advokatima mladjim od 35 godina.

Tom prilikom kao predstavnik srpske advokature boravi na godišnjoj konferenciji ove globalne advokatske organizacije održanoj u Beču pred blizu 7000 učesnika iz celog sveta.

MEDIJI

 

 

 

 

 

 

Prva Srpska Televizija emisija " Exploziv "

 

 

 

 

 

 

 

Gostovanje u emisiji Subotica danas

by Nataša

 

 

 

 

 

 

 

Izjava za Kurir

 

 

 

 

 

 

 

Članak u Subotičkim Novinama

KONTAKT

Telefon

024 551 861

Mobilni

063 84 05 619

Adresa

Braće Radića 13/1 24000 Subotica, Srbija

Email

advokat.bojovic@gmail.com